เดือน พฤษภาคม 2561

รายงานความก้าวหน้างานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม

ปัญหา อุปสรรค :     

แนวทางการแก้ไข :

ความคืบหน้าการดำเนินการ :                                                          

เสาไฟฟ้าตามแนวก่อสร้าง

แจ้งหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภครื้อย้ายให้พ้นแนวเขตก่อสร้าง

อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลจำนวนเสาไฟฟ้าที่ติดปัญหางานก่อสร้างเพิ่มเติม และจะทำการเชิญไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระยอง ประชุมรื้อย้ายเสาไฟฟ้าที่ติดปัญหาในการก่อสร้าง

รายงานความก้าวหน้างานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม

ปัญหา อุปสรรค :     

แนวทางการแก้ไข :

ความคืบหน้าการดำเนินการ :                                                                                                

ประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา

แจ้งหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภครื้อย้ายให้พ้นแนวเขตก่อสร้าง

โครงการฯ อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลแนวท่อประปาและขนาดท่อประปาเพิ่ม ที่ติดปัญหางานก่อสร้างเพิ่มเติม และจะทำการเชิญการประปาส่วนภูมิภาคระยอง ประชุมรื้อย้ายแนวท่อประปาที่ติดปัญหาในการก่อสร้าง

รายงานความก้าวหน้างานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม

ปัญหา อุปสรรค :     

แนวทางการแก้ไข :

ความคืบหน้าการดำเนินการ :                                                      

แนวท่อส่งน้ำ และแนวสายเคเบิ้ลใยแก้วEast Water

แจ้งหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภครื้อย้ายให้พ้นแนวเขตก่อสร้าง

โครงการฯ อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลแนวท่อเพิ่มเติมและจะทำการเชิญ      East Water  ประชุมรื้อย้ายและชี้แนวท่อส่งน้ำ และแนวสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง

รายงานความก้าวหน้างานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม

ปัญหา อุปสรรค :     

แนวทางการแก้ไข :

ความคืบหน้าการดำเนินการ :                                                

แนวท่อจ่ายน้ำ บริษัท ไทยเนชั่นแนส พาวเวอร์ จำกัด

หน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภครื้อย้ายให้พ้นแนวเขตก่อสร้าง

โครงการฯ อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลแนวท่อเพิ่มเติมและจะทำการเชิญ           บริษัท ไทยเนชั่นแนส พาวเวอร์ จำกัด ประชุมรื้อย้ายและชี้แนวท่อจ่ายน้ำ

รายงานความก้าวหน้างานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม

ปัญหา อุปสรรค :     

แนวทางการแก้ไข :

ความคืบหน้าการดำเนินการ :                                              

แนวท่อส่งน้ำประปาน้ำ บริษัท ปลวกแดงจัดการน้ำและบริการ จำกัด

แจ้งหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภครื้อย้ายให้พ้นแนวเขตก่อสร้าง

โครงการฯ อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลแนวท่อเพิ่มเติมและจะทำการเชิญ บจก.ปลวกแดงจัดการน้ำและบริการ ประชุมรื้อย้ายและชี้แนวท่อจ่ายน้ำ

รายงานความก้าวหน้างานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม

ปัญหา อุปสรรค :     

แนวทางการแก้ไข :

ความคืบหน้าการดำเนินการ :                                                                                                   

แนวท่อส่งก๊าซ ปตท.

แจ้งหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภครื้อย้ายให้พ้นแนวเขตก่อสร้าง

เจ้าหน้าที่ของ ปตท. ได้เข้าตรวจสอบร่วมกับโครงการ                          วันที่ 23 มีนาคม 2561  โครงการฯ อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลแนวท่อเพิ่มเติมและจะทำการเชิญ  ปตท. ประชุมรื้อย้ายและชี้แนว แนวท่อส่งก๊าซ         

รายงานความก้าวหน้างานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม

ปัญหา อุปสรรค :     

แนวทางการแก้ไข :

ความคืบหน้าการดำเนินการ :        

ป้ายโฆษณาและป้ายประกาศ

แจ้งเจ้าของรื้อให้พ้นแนวเขตก่อสร้าง

อยู่ระหว่างตรวจสอบแนวเขตทางให้ชัดเจนเพื่อประสานงานกับชาวบ้าน    ให้รื้อถอน