ผังองค์กร

บริษัทผู้รับจ้าง            :

 

 

บริษัทผู้ควบคุมงาน     :

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน :

 

 

 

 

 

 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประชาพัฒน์

นายสุรีย์ วิลัย

วิศวกรโครงการ โทร. 089-9262647

บริษัท วิชชากร จำกัด

นายจุมพล แม้นญาติ

วิศวกรบริษัทควบคุมงาน โทร.081-7215939

นายเก่ง  อันทะไชย

วิศวกรบริษัทควบคุมงาน โทร.095-6167711 

กลุ่มงานทางในเขตเมือง สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท

นายวิษณุ  เพชรพีระ 

หัวหน้าโครงการฯ กรมทางหลวงชนบท

โทร.081-9229236

นายอนุรัตน์  ฤกษ์ทวีพร 

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ กรมางหลวงชนบท  

โทร.087-8173225